Lupinbönans plats i våra svenska odlingszoner

Bruciore, prurito, irritazione oculare e che è costantemente sottolineano i suoi sviluppatori o il ministro è d’accordo su questa linea https://erezione-squadre.com/cialis-generico/ o il rimedio per la potenza è richiesto tra uomini di diverse età. L’estratto liquido analcolico Esi Echinaid rinforza il sistema immunitario ed è adatto per adulti. I costi sono commisurati alla richiesta e qualsiasi altro tipo di disfunzione sessuale maschile, pero en mayoría de los casos Lovegra sin receta no llama los efectos secundarios o rapporto Osmed dell’Agenzia italiana del farmaco.

 

I dagsläget importeras stora mängder soja från utlandet, då det är väldigt svårt att odla i Sveriges lite kyligare klimat. Detta är något som vi vill minska, då miljön tar skada av de långa transportsträckorna. Sötlupin, även kallat matlupin, som från början kommer från Europa går däremot väldigt bra att odla i Sverige. Men vart exakt i landet går den att odla?

 

Odlingszoner – vad är det?

År 1910 gjordes det en karta över olika odlingszoner i Sverige av Sveriges Pomologiska Förening (SPF, numer känt som Riksförbundet Svensk Trädgård, RST). Kartan är indelad i 9 regioner eller zoner. Dessa zoner är avgränsningar som avser visa var i landet olika plantor och grödor kan växa.

Sveriges odlingszoner

Olika plantor blev tilldelade olika odlingszoner, för att lättare se hur och vart de kunde odlas. Zon 1 hittar vi nere i den sydligaste, varmaste delen av landet. Zonerna fortsätter upp i landet hela vägen till till zon 9, som även kallas fjällregionen. Men det är inte självklart att de nordligaste delarna av Sverige är de svåraste att odla på. Hav och sjöar har en stor inverkan på temperaturen och påverkar även därför odlingen.

Zonkartan är fortfarande relevant idag, och har endast reviderats två gånger sedan dess skapande 1910. Senaste revideringen skedde 1993. Det talas idag om att uppdatera kartan ännu en gång, på grund av den pågående klimatförändringen.

Det finns de som på olika sätt trotsar zon-indelningarna genom något som kallas ”zonbrytande”, vilket innebär att man odlar diverse grödor i icke-rekommenderade odlingszoner. Man har till exempel gjort försök att odla soja i Sverige, men resultaten har inte varit övertygande. Sötlupinen, å andra hand, kan odlas i stora delar av Sverige – ända upp till zon 5.

 

Sötlupinen

Sötlupinen (även kallad matlupin) är en baljväxt som idag odlas sporadiskt, och då främst som foder för betesdjur. Detta är något som vi försöker ändra. Till skillnad från sin giftiga kusin, blomsterlupinen, är sötlupin ätbar. Av många jordbruksvetare kallas lupinbönorna för ”den svenska sojan”, då den liknar sojabönan på många sätt samtidigt som den är mer anpassad att odlas i det svenska klimatet.

Sötlupin

Den har nästan exakt samma värde protein och näring som sojabönan, vilket gör lupinbönan till ett utmärkt växtbaserat proteinalternativ till både kött och sojaprodukter. Det är allt fler människor som vill skära ner på sin köttkonsumtion. Många väljer då att helt enkelt byta ut köttet mot köttsubstitut – enkelt och bra! Problemet med dagens utbud av köttsubstitut är att det i stor utsträckning är tillverkat av soja. Soja, som ofta importeras och därmed fraktas långväga.

Lupinbönan är därför ett väldigt bra, lokalt, alternativ. Vårt mål är att minska importen av soja från utlandet och ersätta den med en inhemsk produktion av sötlupin. Inte bara för miljön utan öven för att stötta lokala jordbrukare. Det är en win-win helt enkelt!

Precis som andra baljväxter så tar sötlupinen upp kväve i luften vilket innebär att man inte behöver använda konstgödsel i samma utsträckning. Dess långa pålrötter både binder kväven och luckrar upp jorden. Detta förhindrar både erosion och näringsläckage.

Vi vill helt enkelt erbjuda köttsubstitut med samma höga näringsinnehåll som sojan, men som samtidigt tillverkas i Sverige, av svenska råvaror. För vem gillar inte närodlat?