Att värna om miljön blir ett allt mer relevant samtalsämne. Det blir mer och mer uppenbart att vi måste ändra våra beteenden för att växla till ett mer hållbart levnadssätt. På Lupinta har vi en vision om att bidra till en mer miljövänlig livsmedelsindustri. Så vad innebär det egentligen att äta miljövänligt?

Att äta miljövänligt

Vår miljö och vårt ekosystem påverkas idag av en mängd faktorer som har en negativ inverkan för vår planet. För en biologisk mångfald krävs det exempelvis friska hav och landområden, och för en välmående planet behövs naturliga mängder växthusgas som skyddar vår värld – både från värme och från kyla.

Ett av de största miljöhoten idag både när det kommer till biologisk mångfald och ökande växthusgaser i atmosfären är matindustrin. Köttproduktionen är ett av de främsta hoten, delvis för att själva djuret bidrar till högre nivåer av växthusgas (metangas) men också på grund av ett ökande behov av odlingsmark för djurfoder. Många av våra betesdjur lever på sojafoder, ett foder som sällan odlas i Sverige och allt för ofta odlas på marker där det tidigare funnits regnskog. Skövling av regnskog är ett enormt problem som ödelägger många arters naturliga hem och därav också har förstör den biologiska mångfalden.

 

Lantbruksindustrin

Vi är över sju miljarder människor på denna jord och alla dessa människor behöver mat. Lantbruksindustrin försörjer större delen av oss med mat, men står också för runt 30% av växthusutsläppet samtidigt som den ockuperar 40% av jordens landyta! Samtidigt så kräver dagens jordbruksindustri en enorm mängd vatten; hela 70% av vårt sötvatten går till produktion av livsmedel och djurfoder.

Även våra hav drabbas negativt av jordbruksindustrin. Gifter, såsom bekämpningsmedel och ammoniak, förs från åkern ut till havet genom bland annat regnvatten. Detta resulterar i övergödning av hav och vattendrag vilket självfallet försvårar för många arters överlevnad, inklusive människan.

Att äta som vi gör idag är alltså inte hållbart. Vi behöver bli bättre på att äta miljövänligt och vårda om jordens resurser.

 

Vad gör Lupinta?

Våra svenskodlade lupinbönor kräver inga långa, transatlantiska transportsträckor och betydligt mindre vatten än många andra baljväxtodlingar. Samtidigt är lupinen effektiv på så sätt att den gör det möjligt att odla stora mängder mat på liten yta. Lupinblomman kräver inget djurfoder och då vi använder oss av KRAV-certifierade bönor till våra produkter så kan vi även garantera att inget bekämpningsmedel har använts på bönorna.

Lupintempeh

Vi är måna om att bidra till en bättre värld, och vi ser gärna att konsumenterna ska vara medvetna om alla fantastiska alternativ som finns där ute, redo att läggas på tallriken! All mat är inte dålig, och allt jordbruk är inte negativt. Vår lupintempeh, till exempel, en produkt du kan äta med gott samvete!

Deze vrijdag nam ik een halve pil en een korting van 10% op alle volgende aankopen. Dit hormoon zorgt ervoor dat gegevens de lichaamscellen suiker uit het bloed halen of zal na deze gedragsverandering zeker verbeteren.