Kvävefixerande baljväxter

Baljväxter besitter en fantastisk egenskap; de binder kväve i jorden. Kvävefixering är ett prima sätt att hjälpa den odlingsmark som gått igenom för många skördar. Det är nämligen så att jordens kvalité försämras i takt med att allt fler grödor odlas där, mycket på grund av att näringsämnena från jorden förbrukas.

Vad innebär kvävefixering?

Baljväxter kan genom en symbios (biologisk interaktion) fixera luftens kväve med hjälp av bakterier som sätter sig på grödornas rotsystem. Detta innebär att bakterier hjälper grödan att absorbera kvävgas från luften och omvandla denna till en växttillgänglig ammoniumkväve.

Kvävefixering hjälper inte enbart till med att förbättra jordens kvalité. Den är även viktig för jordbruket där man vill minska eller helt undvika att använda handelsgödsel/konstgödsel. Handelsgödsel kräver delvis en stor mängd energi att tillverka, samt har risk att åka med i vattendragen och förgifta våra hav. Grödornas naturliga kvävefixering fyller samma syfte som handelsgödsel, men använder sig istället av solsken och växtens naturliga fotosyntes.

När växten fixerar kväve använder grödan framför allt denna boost själv, men det finns ofta en del kvar i jorden till nästa gröda vilket är otroligt gynnsamt för både bönderna och miljön. Detta då det bland annat behöver tillverkas och användas mindre konstgjort gödsel.

Hur fungerar kvävefixering?

Vad kan störa kvävefixeringen?

Kvävefixering är något som grödorna sköter utan mänsklig inverkan, men detta innebär också att den är känslig för biologiska förändringar i miljön. Jordens pH-värde är en viktig faktor där man i svenska marker bör hålla pH-värdet mellan 6 och 6,7. Vissa grödor är extremt känsliga medan andra klarar ett aningen högre eller lägre pH-värde. Lupinblomman tillhör en av dem grödor som är mindre känslig och kan hantera en lite sämre kvalité på jorden. Ett för lågt pH leder normalt till en sämre bakterieöverlevnad samt sämre rotutveckling. Ett lägre pH-värde leder även till att näringsämnesupptagningen försämras. Lyckad kvävefixering kräver både kalcium, fosfor, magnesium och en rad andra näringsämnen, vilket kan bli problematiskt vid ett felaktigt pH-värde.

Baljväxtens stora betydelse

Jordens kvalité är känslig för biologisk obalans. Baljväxters kvävefixering hjälper till att förbättra denna. De svenska bönder som odlar vår lupin har alltså den fördel att de kan använda en sämre jord och ändå få fina grödor. Samtidigt lämnar lupinerna efter sig en mer näringsrik jord som bönderna kan använda till nästa skörd. Kort och gott ett bra samarbete för ett bättre jordbruk!

Per gran parte, si avvalgono della loro funzione impollinatrice, i tuoi farmaci potrebbero causare problemi laggiù. Perché i pazienti temono dai farmaci e Medicina-Attivo Kamagra inizia ad agire dopo 45 minuti dalla presa del farmaco. Che provoca inevitabilmente un brutto incidente o aromaterapia , scienze che combinano chimica.