Växthuseffekt och global uppvärmning är miljöproblem som länge har diskuterats. Det debatteras i nyheter och bland politiker, på skolundervisning och vid matborden. Men vad innebär i själva verket dessa fenomen, och varför är det ett miljöproblem?

VäxthuseffektenNär vi pratar om växthuseffekten så diskuterar vi egentligen ett samlingsbegrepp på växthusgaserna i atmosfären och dess inverkan på jorden. Runt vår jord har vi nämligen ett skyddande lager av växthusgas vars uppgift är att hålla jordens yta lagom varm. Naturlig växthusgas absorberar våglängder av värme och säkerställer att rätt mängd värme stannar på jorden, medan resten av värmestrålning åker tillbaka ut i rymden där de ursprungligen kom ifrån.

De naturliga växthusgaserna är bra för oss och vår jord, utan dem hade jorden varit kall och obeboelig. Just nu är dock problematiken omvänd; jorden blir för varm. Onaturliga växthusgaser har tillkommit sedan den industriella revolutionen, framför allt genom koldioxidutsläpp och metangaser. Dessa växthusgaser bygger på vårt skyddande lager runt jorden och gör så att vi behåller för mycket värme inne på jorden. Föreställ dig det som om jorden vore täckt av ett täcke istället för en liten pläd. Detta är vad vi kallar den globala uppvärmningen.

Smältande glaciärer

Den onaturliga växthuseffekten ställer till ofantliga problem på jorden. Glaciärer smälter på grund av den ökade temperaturen, vilket i sin tur leder till högre havsnivåer. Städer som ligger för nära kusten ödeläggs då landmassan sakta men säkert täcks av havet. Ett stort antal människor och djur har redan tvingats att lämna sina hem då de hamnat under vatten eller utsatts för torka. Många arter har svårt att vänja sig vid den ökade temperaturen, och detta är ett stort hot för vår biologiska mångfald.

 

Vad kan vi göra?

Genom att göra medvetna val varje dag så kan vi hjälpa vår jord att återhämta sig. Koldioxid- och kolmonoxidutsläpp orsakas av transportmedel och industriella maskiner. Genom att åka mer kollektivt eller cykla så minskar vi dessa utsläpp med en betydande nivå! Att välja närodlad mat som inte kräver långa transportsträckor är också ett tydligt, aktivt val vi kan göra för att hjälpa planeten.

Metangas är ett annat utsläpp som också bidrar till den globala uppvärmningen. Man beräknar att hela 20% av orsaken till den globala uppvärmningen är just till följd av metangas. Metangas kan komma från soptippar, men framför allt från får och kor som utsöndrar denna gas i samband med sitt ätande. En minskad köttkonsumtion innebär direkt lägre mängd metangas, då färre djur behövs för att mätta samma population.

Vi på Lupinta tror att en stor förändring är möjlighet. Vi tror på möjligheten till en bättre och välmående planet. Är du med oss i kampen mot mindre växthusgaser? Vi hoppas att du lärde dig något nytt med all denna information, och vi hoppas att du svarar ja på frågan vi precis ställde. Tillsammans kan vi minska den inverkan som växthuseffekt och global uppvärmning har på vår jord och aktivt jobba för en hållbar värld.

Tale tipo dei pantaloni che ha ormai acquistato un vasto numero degli rappresentanti del ray-farmacie.com sesso forte chi li porta quotidianamente. Nella prima fase si assiste allo svuotamento iniziale della vescica.